Næringsforeningene i Arendal og Grimstad inviterer til frokostmøte hos PS Anlegg på Vik der status, utfordringer og forventninger rundt E18 Arendal-Grimstad står på agendaen.

 

Næringslivet trenger 4-felt Oslo-Stavanger og forutsigbarhet.

Press på strekket Arendal-Grimstad forventes å øke, bl.a. pga. Morrow og generell positiv næringsutvikling. 

Båndlegging 4 år til – Hva betyr det for oss? Er det potensial for å optimalisere den samfunnsmessige nytteverdi? Hva skjer fremover?

Nye Veier kommer, næringslivet kommer, kommunenes planstyre kommer, ordførere kommer.


Program
08:15 Enkel servering, mingling

08:30 Hva skjer egentlig med E18 Arendal-Grimstad?

Velkommen
Hanne Gulbrandsen, Grimstad Næringsforening
Morten V. Haakstad, Arendal Næringsforening

Hva er viktig for næringslivet?
Trond Madsen, NHO Agder 

Nye Veier: Status for planarbeidet og sannsynlig trasevalg
Håkon Lohne, Nye Veier

Planstyret; status og forventet prosess
Kjetil Glimsdal, leder planstyret og varaordfører i Grimstad

Perspektiver fra kommunene
Vurderinger fra Grimstad og Arendal

Dialog og spørsmål om veien videre

 

Arrangør: