Arendal Næringsforening og Asplan Viak inviterer til Fremtidsfrokost.

Arealbruk og grønn industri.

 

Naturen er under press. Arealbruksendringer er viktigste årsak til at arter er truet i Norge.

Naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen og en velfungerende natur i god stand kan hjelpe oss å takle klimaendringer. Norge inngår internasjonale naturavtaler og arealnøytralitet er blitt et mål.

Samtidig står det globale samfunnet overfor en kraftig omstilling med et enormt behov for grønne industrielle løsninger.

Agder er godt posisjonert for å være en del av løsningen, ta deler av dette enorme markedet og samtidig sikre regional vekst. For å få det til trengs arealer.

Kan vi gjennomføre det grønne skiftet og samtidig klare å ta tilstrekkelig vare på naturen?

Arendal står midt i dette dilemmaet og vi dykker inn i problemstillingen.

Velkommen til vårens Fremtidsfrokost.

 

Program:

0800 - 0830: 

• Lett frokost og mingling

 

0830 – 0915:
• Arealforvaltning i Agder. Statsforvalterens refleksjon. Ingunn Løvdal/Miljøverndirektør, Statsforvalteren i Agder.


• Utfordringsbildet ved etablering av grønn industri – slik har vi jobbet i Arendal Kommune. Ola Skei Bekken/Enhetsleder for byutvikling, plan og byggesak, Arendal kommune.


Kortinnlegg 6 min:
• Arealregnskap og situasjonen i Agder. Gunnar Ogwyn Lindaas/Avdelingsleder Analyse, Agder fylkeskommune.


• Naturkompensasjon for Nordic Mining. Metodeutvikling av naturregnskap. Heiko Liebel/Naturutreder Asplan Viak


• Bygg for en grønn fremtid. Asbjørn Udjus/Administrerende direktør JBU Eiendom


• Gjenbruk av arealer og arealgjerrighet. Lokale eksempler. Johan Nyland/Gruppeleder plan Arendal, Asplan Viak.

 

Avsluttes innen 1030.

 

Påmelding i skjema nedenfor.

 

Velkommen!