Velkommen til frokostmøte om styrearbeid sammen med oss i Arendal Næringsforening og RSM Advokatfirma AS.

 

 

Vi har kalt kurset Det verdiskapende styret, og kurset vil gi dere viktig kunnskap å ha med seg i rollen som styremedlem.

Vi vil særlig berøre følgende forhold:

• God styreskikk
• Hva menes med Det verdiskapende styret?
• Styrets tilsyns- og forvalteransvar
• Styrets oppgaver med fokus på involvering i strategi, drift og utvikling
• Styrets kompetansebehov og sammensetning
• Styrets ansvar ved utbytteutdelinger
• Styrets ansvar for ESG
• Kjønnsbalanse i styrene
• Økende styreansvar i Norge
• Take-aways fra frokostmøtet

 

Program:

0800 - 0830: Mingling og lett frokost.

0800- 0945: Frokostmøte

 

Påmelding i skjema nedenfor.

 

Velkommen!